Hàng ngàn CĐV sẽ nhuộm đỏ SVĐ Chang Arena, tiếp lửa ĐT Việt Nam

Các CVĐ tại Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để tiếp lửa ĐT Việt Nam tại KIng's Cup 2019. Ảnh: Q.V
Các CVĐ tại Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để tiếp lửa ĐT Việt Nam tại KIng's Cup 2019. Ảnh: Q.V
Các CVĐ tại Việt Nam đã di chuyển sang Thái Lan để tiếp lửa ĐT Việt Nam tại KIng's Cup 2019. Ảnh: Q.V
Lên top