Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

GIAO HỮU ĐT VIỆT NAM - INDONESIA 3 - 2:

Hàng công tỏa sáng