Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng công thăng hoa, Bayern vùi dập PSV 4 - 1