Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng: Khởi tranh giải vô địch đấu kiếm trẻ toàn quốc lần thứ VII