“Hai ngoại binh Hải Phòng vái trọng tài giống trường hợp Công Vinh”