Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hài hước: Tật xấu khó bỏ của các sao bóng đá