Hài hước "siêu phẩm" đá phản lưới nhà từ cự ly hơn 40 mét