Hai đại gia mua CLB Sài Gòn với giá 10 triệu USD?

Ông Vũ Tiến Thành - người có kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá, được chọn làm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Ảnh: Fanpage đội bóng.
Ông Vũ Tiến Thành - người có kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá, được chọn làm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Ảnh: Fanpage đội bóng.
Ông Vũ Tiến Thành - người có kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá, được chọn làm Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn. Ảnh: Fanpage đội bóng.
Lên top