HAGL hướng đến V.League 2018 bằng lứa U23+

Công Phượng và Văn Toàn sẽ là nòng cốt trong màu áo HAGL. Ảnh: TL
Công Phượng và Văn Toàn sẽ là nòng cốt trong màu áo HAGL. Ảnh: TL
Công Phượng và Văn Toàn sẽ là nòng cốt trong màu áo HAGL. Ảnh: TL