VCK U.16 châu Á 2016

Hạ U.16 Australia 3-2, U.16 Việt Nam “phục hận” thành công