Hạ Thụy Điển, tuyển Đức giành HCV bóng đá nữ Olympic