Hà Lan chấm dứt mùa giải, Văn Hậu đi về đâu?

Văn Hậu cùng các đồng đội tại SC Heerenveen sẽ tiếp tục chờ đợi. Tương lai của họ sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu cùng các đồng đội tại SC Heerenveen sẽ tiếp tục chờ đợi. Tương lai của họ sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới. Ảnh: SC Heerenveen.
Văn Hậu cùng các đồng đội tại SC Heerenveen sẽ tiếp tục chờ đợi. Tương lai của họ sẽ sớm được giải quyết trong thời gian tới. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top