Hạ đẹp UAE 2-1, Thái Lan gửi lời thách thức tới tuyển Việt Nam

Ảnh: Changsuek.
Ảnh: Changsuek.
Ảnh: Changsuek.
Lên top