Golfer 17 tuổi vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020

Golfer 17 tuổi Nguyễn Nhất Long vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Dương Triều
Golfer 17 tuổi Nguyễn Nhất Long vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Dương Triều
Golfer 17 tuổi Nguyễn Nhất Long vô địch Tiền Phong Golf Championship 2020. Ảnh: Dương Triều
Lên top