Golf thủ giành 7 tỉ đồng nhờ cú hole-in-one tại FLC Golf Championship 2017