Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Godzilla” trên đường đua F1