Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giggs từ chối "quyền làm tướng” tại Swansea