"Giáo sư" Wenger một mực đòi ở lại Arsenal

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.