Giao hữu quốc tế: Tây Ban Nha “mở hàng” may mắn nhờ David Silva