Giao hữu quốc tế: Pogba tỏa sáng, Pháp thắng Italia thuyết phục