Giành HCV Olympic, Xuân Vinh nhận “mưa tiền thưởng”