Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giành HCB Olympic, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục “ghi danh lịch sử“