Giám đốc tổ chức nghi lễ Olympic Tokyo bị sa thải trước giờ khai mạc

Kentaro Kobayashi (ảnh trên áp phích) được giới thiệu là đạo diễn lễ khai mạc cho Olympic Tokyo. Ảnh: Conpetti
Kentaro Kobayashi (ảnh trên áp phích) được giới thiệu là đạo diễn lễ khai mạc cho Olympic Tokyo. Ảnh: Conpetti
Kentaro Kobayashi (ảnh trên áp phích) được giới thiệu là đạo diễn lễ khai mạc cho Olympic Tokyo. Ảnh: Conpetti
Lên top