Giải thi đấu Nghĩa Dũng Karate-Do lần thứ I

Giải thi đấu Nghĩa Dũng Karate-Do Hà Nội mở rộng lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 7 và 8.7.2018 tại Đông Anh, Hà Nội. Ngoài phân đường Hà Nội, 8 phân đường phía Bắc với gần 400 võ sinh tham gia thi đấu.
Giải thi đấu Nghĩa Dũng Karate-Do Hà Nội mở rộng lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 7 và 8.7.2018 tại Đông Anh, Hà Nội. Ngoài phân đường Hà Nội, 8 phân đường phía Bắc với gần 400 võ sinh tham gia thi đấu.
Giải thi đấu Nghĩa Dũng Karate-Do Hà Nội mở rộng lần thứ nhất được tổ chức trong hai ngày 7 và 8.7.2018 tại Đông Anh, Hà Nội. Ngoài phân đường Hà Nội, 8 phân đường phía Bắc với gần 400 võ sinh tham gia thi đấu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top