Giải tán BTC, lập Ban điều hành, bầu Tú trực tiếp tổ chức V.League

Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF. Ảnh: HD
Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF. Ảnh: HD
Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF. Ảnh: HD