Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải “phủi” chung tay sơn mới trường học cho trẻ em