Giải Hội CĐV xuất sắc nhất tháng 7 bị CĐV Than Quảng Ninh từ chối