Giải Golfmaster 2020 “Hướng về miền Trung” vận động được hơn 6,2 tỉ đồng

Giải Golf "Hướng về miền Trung" quyên góp được một số tiền lớn để làm từ thiện. Ảnh: D.P.
Giải Golf "Hướng về miền Trung" quyên góp được một số tiền lớn để làm từ thiện. Ảnh: D.P.
Giải Golf "Hướng về miền Trung" quyên góp được một số tiền lớn để làm từ thiện. Ảnh: D.P.
Lên top