Giải chạy ảo Run For Danang gây quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

Sáng kiến tổ chức Giải chạy ảo Run for Danang được kỳ vọng sẽ góp được một số tiền lớn, ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Sáng kiến tổ chức Giải chạy ảo Run for Danang được kỳ vọng sẽ góp được một số tiền lớn, ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Sáng kiến tổ chức Giải chạy ảo Run for Danang được kỳ vọng sẽ góp được một số tiền lớn, ủng hộ việc phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BTC
Lên top