Gia Việt vô địch HPL-S7, cùng EOC đại diện cho miền Bắc tại VPL-S1

Lên top