Giá trị từ siêu phẩm của Quang Hải

Quang Hải khẳng định mình với siêu phẩm vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: VPF
Quang Hải khẳng định mình với siêu phẩm vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: VPF
Quang Hải khẳng định mình với siêu phẩm vào lưới câu lạc bộ Sài Gòn. Ảnh: VPF
Lên top