Giá trị mới và lời cam kết của giới chóp bu European Super League

Chủ tịch của Florentino Perez cam kết European Super League sẽ tạo ra nhiều giá trị. Ảnh: Twitter
Chủ tịch của Florentino Perez cam kết European Super League sẽ tạo ra nhiều giá trị. Ảnh: Twitter
Chủ tịch của Florentino Perez cam kết European Super League sẽ tạo ra nhiều giá trị. Ảnh: Twitter
Lên top