Giá như Real Madrid có Ronaldo và Pogba...

Zidane đã nhiều lần muốn đưa Pogba về Real Madrid. Ảnh: AFP
Zidane đã nhiều lần muốn đưa Pogba về Real Madrid. Ảnh: AFP
Zidane đã nhiều lần muốn đưa Pogba về Real Madrid. Ảnh: AFP
Lên top