Kình ngư Ánh Viên rút khỏi giải bơi VĐQG 2016:

Giá như người lớn đừng ích kỷ...