Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gia đình Hoàng Xuân Vinh rộn tiếng cười chờ “người hùng Olympic”