Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá của một trận giao hữu