Ghế lãnh đạo VFF chưa bao giờ hết “nóng”

Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Nguyễn Xuân Gụ.
Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Nguyễn Xuân Gụ.
Phó Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VII Nguyễn Xuân Gụ.
Lên top