Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Gerrard và Robbie Keane “cân” 30 người