Gây tiếng ồn cho Messi, người hàng xóm nhận ngay 1 triệu USD