Gặp đối cứng cựa như Pháp, Messi phải tự mình gồng gánh Argentina

Ảnh: FIFA.
Ảnh: FIFA.