Gặp Chelsea, Mourinho lại chỉ tay lên logo M.U trên ngực áo