FWD tài trợ cho người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham gia Cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018