FLC Thanh Hóa “hòa hú vía” B. Bình Dương ở trận cầu có 6 bàn thắng

FLC Thanh Hóa dù được đánh giá cao nhưng lại suýt chút nữa "ôm hận" ở sân Gò Đậu của B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V
FLC Thanh Hóa dù được đánh giá cao nhưng lại suýt chút nữa "ôm hận" ở sân Gò Đậu của B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V
FLC Thanh Hóa dù được đánh giá cao nhưng lại suýt chút nữa "ôm hận" ở sân Gò Đậu của B. Bình Dương. Ảnh: Đ.V