Filip Nguyễn: Từ nhân viên giao đồ ăn đến Cúp Châu Âu

Lên top