FIFPro cảnh báo về sức khỏe tâm thần của cầu thủ giữa dịch COVID-19

Các cầu thủ thi đấu ở môi trường đỉnh cao như David de Gea rất dễ gặp các vấn đề bất ổn về tâm lý. Ảnh: Reuters.
Các cầu thủ thi đấu ở môi trường đỉnh cao như David de Gea rất dễ gặp các vấn đề bất ổn về tâm lý. Ảnh: Reuters.
Các cầu thủ thi đấu ở môi trường đỉnh cao như David de Gea rất dễ gặp các vấn đề bất ổn về tâm lý. Ảnh: Reuters.
Lên top