FIFA muốn tổ chức World Cup 2 năm một lần

Việc thay đổi chu kỳ World Cup là cuộc “đại tu” lớn tiếp theo của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP
Việc thay đổi chu kỳ World Cup là cuộc “đại tu” lớn tiếp theo của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP
Việc thay đổi chu kỳ World Cup là cuộc “đại tu” lớn tiếp theo của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP
Lên top