FIFA mở đường, cơ hội cho Đoàn Văn Hậu ở lại SC Heerenveen hết mùa giải

Đoàn Văn Hậu có thể sẽ gắn bó với SC Heerenveen cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu có thể sẽ gắn bó với SC Heerenveen cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc. Ảnh: SC Heerenveen.
Đoàn Văn Hậu có thể sẽ gắn bó với SC Heerenveen cho đến khi mùa giải hiện tại kết thúc. Ảnh: SC Heerenveen.
Lên top