Ferderer và Sharapova dự lễ bốc thăm phân nhánh Australia Open 2018