"Fans" Đức đau buồn khi biết tin Klose giải nghệ tuổi 38