Everton lâm nguy: Đừng trông chờ vào Rooney nữa

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.